• Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom.

  • Webcast för genomgång av data presenterade på IMW

    Oncopeptides VD Jakob Lindberg kommer att göra en genomgång av resultaten som presenterats på IMW, måndagen den 16 september 2019, kl. 08.30 (CET).

Om melflufen

Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper.

Webbsändning angående klinisk programuppdatering

Oncopeptides hade en webbsändning den 24 april 2019, där Jakob Lindberg, CEO, gav ny vägledning om patientrekrytering i OCEAN-studien och en klinisk programuppdatering. Webbsändningen är inspelad.

Webbsändning angående operationell uppdatering

Oncopeptides presenterade en operationell uppdatering tisdagen den 21 maj 2019. Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Webbsändningen är inspelad.

Tillbaka