• Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom.

  • Poster presentationer på EHA den 14 juni 2019

    Oncopeptides presenterar nya data på EHA. Posterpresentationerna omfattar uppdaterade interimsdata från den pågående fas 1/2-studien ANCHOR och data från fas 1/2-studien O-12-M1.

  • Webcast för genomgång av presenterade data på EHA

    Oncopeptides höll en webbsändning måndagen den 17 juni klockan 09:00 (CET) för genomgång och uppdatering av presentationer från det europeiska hematologimötet (EHA). Detta presenterades av VD Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Webbsändningen spelades in.

Om melflufen

Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper.

Webbsändning angående klinisk programuppdatering

Oncopeptides hade en webbsändning den 24 april 2019, där Jakob Lindberg, CEO, gav ny vägledning om patientrekrytering i OCEAN-studien och en klinisk programuppdatering. Webbsändningen är inspelad.

Webbsändning angående operationell uppdatering

Oncopeptides presenterade en operationell uppdatering tisdagen den 21 maj 2019. Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Webbsändningen är inspelad.

Tillbaka