• Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides, berättar om företaget och Ygalo.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som ut­vecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom.

Om Ygalo®

Ygalo®, en alkylerande peptid, tillhör en ny klass av peptidaspotentierade läkemedel (PEnCs) och inriktar sig på myelomcellens transformationsprocess med en unik verkningsmekanism. Ygalo® skiljer sig från tidigare cytostatika genom sin målsökande förmåga att uppnå högre koncentrationer av cancerbekämpande molekyler i cancerceller, utan motsvarande negativa effekt på patientens benmärg. Prekliniska studier visar att Ygalo® dödar 50 gånger fler cancerceller än liknande läkemedel i samma kategori.

Oncopeptides vinnare av SwedenBIO Award 2017

För elfte gången delades SwedenBIO Award ut på onsdagskvällen.

Verkningsmekanism

Ygalo är en alkylerare som utnyttjar överrepresentationen av peptidasenzymer i cancerceller för att öka koncentrationen av aktiva cancerbekämpande molekyler hos patienter med multipelt myelom: det är en peptidas potentierad alkylerare.

Tillbaka