• Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides, berättar om företaget och Ygalo.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

    Oncopeptides befinner sig för närvarande i slutfasen av den kliniska utvecklingen och skall genomföra registreringsstudier för Ygalo®, det första målsökande cytostatikat mot multipelt myelom. Den första indikationen är relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas.

Om Ygalo

Ygalo är en peptidaspotentierad alkylerare, det vill säga en typ av cytostatika. Ygalo skiljer sig från tidigare cytostatika genom sin målsökande förmåga att uppnå högre koncentrationer av cancerbekämpande molekyler i cancerceller, utan motsvarande negativa effekt på patientens benmärg. Prekliniska studier visar att Ygalo dödar 50 gånger fler cancerceller än liknande läkemedel i samma kategori.

Oncopeptides vinnare av SwedenBIO Award 2017

För elfte gången delades SwedenBIO Award ut på onsdagskvällen.

Verkningsmekanism

Ygalo är en alkylerare som utnyttjar överrepresentationen av peptidasenzymer i cancerceller för att öka koncentrationen av aktiva cancerbekämpande molekyler hos patienter med multipelt myelom: det är en peptidas potentierad alkylerare.

Tillbaka