• Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som ut­vecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom.

  • ASH 2018 – presentationer och artiklar

    Under det amerikanska hematologimötet (ASH) presenterade Oncopeptides data från två pågående studier, ANCHOR och HORIZON. Posterpresentation ANCHOR och oral presentation HORIZON samt två externa länkar gällande publikationer i media.

  • Webbsändning angående klinisk programuppdatering

    Oncopeptides hade en webbsändning idag kl. 10.00 CET, där Jakob Lindberg, CEO, gav ny vägledning om patientrekrytering i OCEAN-studien och en klinisk programuppdatering. Webbsändningen är inspelad.

Om melflufen

Melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, tillhör en ny klass av peptidaspotentierade läkemedel och inriktar sig på myelomcellens transformationsprocess med en unik verkningsmekanism. Melflufen skiljer sig från tidigare cytostatika genom sin målsökande förmåga att uppnå högre koncentrationer av cancerbekämpande molekyler i cancerceller, utan motsvarande negativa effekt på patientens benmärg. Prekliniska studier visar att melflufen dödar 50 gånger fler cancerceller än liknande läkemedel i samma kategori.

Jefferies 2018 London Healthcare conference – Presentation & webbsändning

Oncopeptides Vd Jakob Lindberg höll en presentation på Jefferies 2018 Healthcare Conference i London den 14 november. Denna presentation webbsändes också.

Verkningsmekanism

Melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, tillhör en ny klass av peptidaspotentierade läkemedel och inriktar sig på myelomcellens transformationsprocess med en unik verkningsmekanism.

Tillbaka