• Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides, berättar om företaget och Ygalo.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

    Oncopeptides befinner sig för närvarande i slutfasen av den kliniska utvecklingen och genomför registreringsstudier för Ygalo®, det första målsökande cytostatikat mot multipelt myelom. Den första indikationen är relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas.

Om Ygalo®

Ygalo® är en peptidaspotentierad alkylerare, det vill säga en typ av cytostatika. Ygalo® skiljer sig från tidigare cytostatika genom sin målsökande förmåga att uppnå högre koncentrationer av cancerbekämpande molekyler i cancerceller, utan motsvarande negativa effekt på patientens benmärg. Prekliniska studier visar att Ygalo® dödar 50 gånger fler cancerceller än liknande läkemedel i samma kategori.

Oncopeptides vinnare av SwedenBIO Award 2017

För elfte gången delades SwedenBIO Award ut på onsdagskvällen.

Verkningsmekanism

Ygalo är en alkylerare som utnyttjar överrepresentationen av peptidasenzymer i cancerceller för att öka koncentrationen av aktiva cancerbekämpande molekyler hos patienter med multipelt myelom: det är en peptidas potentierad alkylerare.

Tillbaka