Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 december 2018. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 25,68%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 10 420 805 23,63%
GLADIATOR 2 485 000 5,64%
Oppenheimer Global Fond 2 000 000 4,54%
FJÄRDE AP FONDEN 1 660 115 3,77%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1 497 066 3,40%
AFA Försäkring 1 191 697 2,70%
SEB-Stiftelsen 1 100 000 2,49%
ANDRA AP-FONDEN 1 094 790 2,48%
Swedbank Robur fonder 947 605 2,15%
AMF – Försäkring och Fonder 932 452 2,11%
Handelsbanken fonder 909 024 2,06%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 694 253 1,57%
IKC Fonder 399 460 0,91%
SEB Investment Management 328 196 0,74%
Övriga 7 109 058 16,12%
Summa 44 091 921 100%