Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 januari 2019. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 23,18%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 10 420 805 21,34%
GLADIATOR 2 500 000 5,12%
Oppenheimer Global Fond 2 000 000 4,09%
FJÄRDE AP FONDEN 1 990 115 4,07%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1 978 344 4,05%
ANDRA AP-FONDEN 1 504 790 3,08%
AFA Försäkring 1 491 697 3,05%
Handelsbanken fonder 1 362 879 2,79%
Swedbank Robur fonder 1 282 242 2,63%
SEB-Stiftelsen 1 225 000 2,51%
AMF – Försäkring och Fonder 1 032 452 2,11%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 715 472 1,46%
IKC Fonder 399 460 0,82%
SEB SA 382 500 0,78%
Övriga 9 233 765 18,91%
Summa 48 841 921 100%