Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 juli 2019. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 21,02%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 10 420 805 19,35%
FJÄRDE AP FONDEN 2 290 115 4,25%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2 195 307 4,08%
GLADIATOR 2 095 200 3,89%
Oppenheimer Global Fond 2 000 000 3,71%
AFA Försäkring 1 930 197 3,58%
Handelsbanken fonder 1 913 886/td>

3,55%
ANDRA AP-FONDENd 1 654 790 3,07%
Swedbank Robur Fonder 1 441 242 2,68%
SEB-Stiftelsen 1 200 000 2,23%
AMF – Försäkring och Fonder 1 070 452 1,99%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 804 660 1,49%
SEB SA 569 009 1,06%
JP MORGAN Securities Plc. 525 478 0,98%
Övriga 12 423 380 23,07%
Summa 53,856,921 100%