Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 29 mars 2019. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 23,18%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 10 420 805 21,34%
GLADIATOR 2 463 496 5,04%
Handelsbanken fonder 2 086 297 4,27%
Oppenheimer Global Fond 2 000 000 4,09%
FJÄRDE AP FONDEN 1 990 115 4,07%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1 950 821 3,99%
ANDRA AP-FONDEN 1 504 790 3,08%
AFA Försäkring 1 491 697 3,05%
Swedbank Robur fonder 1 282 242 2,63%
SEB-Stiftelsen 1 225 000 2,51%
AMF – Försäkring och Fonder 1 032 452 2,11%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 735 347 1,51%
SEB SA 546 677 1,12%
SEB Investment Management 351 328 0,72%
Övriga 8 438 454 17,28%
Summa 48 841 921 100%