Aktiekapitalets utveckling

Per den 5 september 2000 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 100 000 SEK fördelat på 1 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 100 SEK. Därefter har aktiekapitalet förändrats enligt tabellen nedan:

År Transaktion Ökning av aktiekapitalet Ökning av antalet aktier Aktiekapital totalt Antal aktier Kvot-värde
Bildande 100 000 1 000 100 000 1 000 100
2004 Nyemission 60 000 600 160 000 1 600 100
2004 Utbyte konvertibler 3 300 33 163 300 1 633 100
2005 Nyemission 40 000 400 203 300 2 033 100
2006 Nyemission 33 400 334 236 700 2 367 100
2007 Nyemission 16 400 164 253 100 2 531 100
2007 Nyemission 35 600 356 288 700 2 887 100
2009 Nyemission 46 800 468 335 500 3 355 100
2012 Nyemission 28 400 284 363 900 3 639 100
2013 Nyemission 384 700 3 847 748 600 7 486 100
2013 Nyemission 312 600 3 126 1 061 200 10 612 100
2014 Nyemission 132 600 1 326 1 193 800 11 938 100
2014 Nyemission 312 600 3 126 1 506 400 15 064 100
2015 Nyemission 539 600 5 396 2 046 000 20 460 100
2016 Nyemission 403 100 4 031 2 449 100 24 491 100
2016 Uppdelning av aktier 0 22 017 409 2 449 100 22 041 900 0,11
2017 Konvertering av brygglån 295 086,79 2 655 781 2 744 186,79 24 697 681 0,11
2017 Nyemission vid börsnotering
inklusive övertilldelningsoption
1 678 704,46 15 108 340 4 422 891,25 39 806 021 0,11
2018/03 Nyemission 442 222,23 3 980 000 4 865 113,48 43 786 021 0,11
2018/08 Optionslösen 29 188,91 262 700 4 894 302,39 44 048 721 0,11
2018/10 Optionslösen 2 400,01 21 600 4 896 702,40 44 070 321 0,11
2018/11 Optionslösen 2 400,01 21 600 4 899 102,41 44 091 921 0,11
2019/01 Nyemission 527 777,79 4 750 000 5 426 880,20 48 841 921 0,11
2019/06 Nyemission 557 222,24 5 015 000 5 984 102,44 53 856 921 0,11