Årsstämma 2019

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14:00.

Kaffe kommer att serveras från kl. 13.00, vid vilken tidpunkt registrering av deltagare kommer att inledas.