Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Webbsändning MP3
21 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019
26 april, 2019 Årsredovisning 2018
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018