Företaget i korthet

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Företaget grundades 2000 och har sitt säte i Stockholm.

Oncopeptides har utvecklat melflufen, det första peptidaspotentierade cytostatikat mot multipelt myelom. Den första kliniska indikationen är relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas.

Det unika med melflufen är dess målsökande förmåga att döda fler cancerceller utan motsvarande negativa effekt på patientens benmärg. Kliniska och prekliniska studier visar att melflufen dödar 50 gånger fler cancerceller än befintliga cytostatika utan att benmärgen påverkas mer.

En jämförelse av kliniska data för melflufen och nuvarande förstahandsval för patienter med multipelt myelom, indikerar att patienter som får melflufen lever längre, har en längre sjukdomsfri period, fler patienter får signifikant minskad mängd myelomceller och patienterna tolererar behandlingen bättre, dvs patienten upplever färre läkemedelsrelaterade biverkningar.

Melflufen har framgångsrikt genomgått den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s Special Protocol Assessment för en pivotal fas 3-studie av patienter med multipelt myelom. Studien startade i juni 2017 och kommer att jämföra melflufen direkt mot nuvarande förstahandsval. Studien har utformats för att nå sina mål med 90 procents säkerhet, och ett positivt studieresultat bör leda till marknadsföringstillstånd i USA och Europa.

Varje år får cirka tre av 10 000 människor diagnosen multipelt myelom*. Även om multipelt myelom kan drabba människor i alla åldrar är genomsnittsåldern för diagnosen 70 år. Eftersom det inte finns något botemedel mot multipelt myelom är behandlingen främst inriktad på att förlänga och förbättra patienternas livskvalitet, särskilt i sjukdomens sista stadier.

Under 2016 motsvarade den globala försäljningen av dagens förstahandsval för jämförbara patienter med multipelt myelom cirka 1,3 miljarder dollar. Denna marknad förväntas växa till ett värde av 2,3 miljarder dollar* år 2019, främst till följd av en åldrande befolkning och förbättrade behandlingar.

* National Cancer Institute, SEER Cancer Statistics Review 1975-2013 (2016) för patienter i USA, och GlobalData (2015).
* GlobalData (2016). Försäljningsdata för lenalidomid och pomalidomid baseras på genomsnittliga analytikerestimat och avser global försäljning.