HORIZON

REGISTRERINGSGRUNDANDE

  • Fas 2-studie som pågår i upp till 150 patienter
  • RRMM-patienter med få eller inga kvarvarande behandlingsalternativ
  • Patienterna har genomgått ?2 tidigare behandlingslinjer med IMiDer och PIs och är refraktära mot pomalidomid och / eller daratumumab
  • Stödjer OCEAN för marknadsgodkännande
  • Potential för villkorligt FDA godkännande för försäljning om data är exceptionellt bra
  • Startade Q1 2017, datarapportering 2018/2019 och uppföljningsdata 2019/2020