Kalendarium

Årsstämma 2019

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14:00.

24th EHA Annual Congress

European Hematology Association (EHA), Amsterdam, Nederländerna
Tillbaka