Ledning

Jakob Lindberg
Jakob Lindberg
Med Lic, Verkställande direktör

Jakob Lindberg utsågs till vd 2011.

Utöver att vara vd för Oncopeptides är Jakob även venture partner på Patricia Industries, som är en del av koncernen Investor AB.

Jakob har tidigare arbetat som analytiker för Merrill Lynch & Co och konsult på McKinsey&Co. Jakob är även medgrundare av Cellectricon, ett företag som tillhandahåller cellbaserade screeningtjänster för att påskynda läkemedelsutveckling, där han även har tjänstgjort som vd.

Jakob läste medicin på Karolinska Institutet, där han även tog en licentiatexamen i molekylär immunologi och en masterexamen i preklinisk medicin. Han har en kandidatexamen i ekonomi och administration från Stockholms universitet.

Född: 1972
Innehav i Oncopeptides: 235 409 (220 109 direkt ägda, 15 300 indirekt ägda genom Lindberg Life-Science AB), 1 070 personaloptioner* och 250 050 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Affibody Medical AB, Atlas Antibodies AB och Lindberg Life-Science AB. Styrelseledamot i Oncopeptides Incentive AB och Vd för Lindberg Life-Science AB.

Anders Martin-Löf
Anders Martin-Löf
MSc, Chief Financial Officer

Anders Martin-Löf utsågs till CFO 2018.

Anders var tidigare CFO på Wilson Therapeutics AB och RaySearch Laboratories AB, båda noterade på Nasdaq Stockholm. Han har haft olika positioner inom affärsutveckling på bioteknikbolaget Swedish Orphan Biovitrum där han också varit ansvarig för investor relations. Därutöver har Anders Martin-Löf arbetat som managementkonsult på Boston Consulting Group och Cell Network samt som VD och grundare på konsultfirman ScienceCap.

Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Född: 1971
Innehav i Oncopeptides: 3 000 aktier och 212 118 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cantargia AB, styrelsesuppleant i Lisa Martin-Löf konsultbyrå AB samt styrelsesuppleant i Oncopeptides Incentive AB.

Bengt Gustavsson
Bengt Gustavsson
Dr Med Sci, MSc Pharm, Head of Medical Relations

Bengt Gustavsson utsågs till Head of Medical Relations 2017.

Utöver sitt uppdrag som Head of Medical Relations på Oncopeptides driver Bengt också det egna konsultföretaget Sangus Jazz AB.

Tidigare har Bengt bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Celgene AB och på Novartis Oncology samt Nordisk Klinisk Forskningschef på Sanofi-Aventis.

Bengt Gustavsson är apotekare och doktor i medicinsk vetenskap (patologi) från Uppsala universitet. Han har också en EUCOR/ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg.

Född: 1962
Innehav i Oncopeptides: 600 aktier och 116 995 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Ordförande och vd för Sangus Jazz AB. Styrelseledamot i Nanexa AB, rådgivare åt Scandinavian CRO AB.

Christian Jacques
Christian Jacques
MD, MSc, EVP Clinical Strategy och Chief Scientific Officer

Christian Jacques utsågs till EVP Clinical Strategy och Chief Scientific Officer 2018.

Utöver att vara EVP Clinical Strategy och CSO för Oncopeptides är Christian Chief Scientific Officer för Pharma Biotech Consultants LLC, som tillhandahåller konsulttjänster till företag inom hematologi.

Christian har tidigare haft befattningar på flera life sciences-företag, bland annat som Vice President Clinical Development för Celgene, där han var ansvarig för den kliniska utvecklingen av multipel myelom för Celgene-produkter och fick godkännande av pomalidomid (Pomalyst eller Imnovid) i USA, EU och flera andra viktiga länder. Han ledde också den globala kliniska utvecklingen för Revlimid. Christian har också haft befattningar på Novartis, Johnson & Johnson, Aventis (Formerly Rhone-Poulenc) och Pierre Fabre Oncologie, alla inom onkologi.

Han har fler än 54 publikationer i expertgranskade tidskrifter eller vid stora kongresser.

Christian har en läkarexamen och internmedicinsexamen från Université Catholique de Louvain, Belgien. Christian har varit praktiserande läkare i 10 år.

Född: 1956
Innehav i Oncopeptides: 223,280 optioner**
Andra nuvarande uppdrag: Dr Jacques är medlem i American Society of Clinical Oncology (ASCO) och American Society of Hematology (ASH).

Elisabeth Augustsson
Elisabeth Augustsson
MSc, Head of Regulatory Affairs

Elisabeth Augustsson utsågs till Head of Regulatory Affairs 2015.

Utöver att vara Head of Regulatory Affairs på Oncopeptides är Elisabeth vd och grundare av Restracom, som tillhandahåller rådgivning för läkemedelsföretag inom regulatoriska strategier och kommunikation med myndigheter.

Elisabeth har tidigare haft befattningar inom flera life science-företag, bland annat Pharmacia&Upjohn, Medivir AB, Biovitrum AB, Karo Bio AB och Alexion AB.

Elisabeth har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Född: 1965
Innehav i Oncopeptides: 93 117 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande och vd i Restracom AB

Eva Nordström
Eva Nordström
MSc Pharm, Vice President, Head of Clinical Development

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012.

Tidigare har Eva haft befattningar som bland annat global produktchef och direktör på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Hon har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering. Eva har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt sjukdomsområdesstrategier, portföljförvaltning och inlicensiering.

Eva har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Född: 1970
Innehav i Oncopeptides: 150 200 aktier, 33 personaloptioner* och 117 283 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Utilica AB.

Fredrik Lehmann
Fredrik Lehmann
PhD, Head of Research och CMC (Chemistry, Manufacturing & Control)

Fredrik Lehmann utsågs till Head of CMC 2010 och Head of Research 2018.

Utöver att vara Head of Research och CMC på Oncopeptides är Fredrik oberoende konsult inom preklinisk forskning och CMC.

Fredrik har tidigare haft befattningar inom flera life science-företag, bland annat Pharmacia, Personal Chemistry, Biovitrum och Recipharm. Han är även medgrundare av sex life science-företag.

Fredrik har en doktorsexamen i läkemedelskemi från Göteborgs universitet.

Född: 1976
Innehav i Oncopeptides: 1 000 aktier (indirekt ägda genom OT Lehmann Holding AB), 50 personaloptioner* och 82,017 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och vd för OT Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i OT Lehmann Holding AB och Styrelseordförande i Synartro AB. Styrelseledamot i Sprint Bioscience och ledamot i Akthelia Pharmaceuticals Scientific Advisory Board.

Johan Harmenberg
Johan Harmenberg
MD, PhD, docent, Chief Medical Officer

Johan Harmenberg utsågs till Chief Medical Officer 2012.

Johan har tidigare haft befattningar på flera life science-företag, bland annat som vd för Axelar AB och Akinion AB, medicinsk chef på Algeta AB, utvecklingschef på Medivir AB och global medicinsk chef på Pharmacia Upjohn. Han är författare till över 100 publikationer i en mängd vetenskapliga tidskrifter.

Johan är legitimerad läkare och medicine doktor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är även docent vid samma institution.

Född: 1954
Innehav i Oncopeptides: 5 000 aktier, 160 personaloptioner* och 82,806 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Ordförande för Gungner Medical AB, KarSar Fastigheter AB och Sarak Fastigheter AB.

Paula Boultbee
Paula Boultbee
Chief Commercial Officer

Paula Boultbee utsågs till Chief Commercial Officer 2016.

Paula tillför kompetens genom sin erfarenhet från både små och stora läkemedelsföretag. Hon var senast vice verkställande direktör för försäljning och marknadsföring hos Pharmacyclics där hon byggde en kommersiell grupp och lanserade dess första produkt, Imbruvica, som blivit en miljard dollartillgång. Hon har också haft positioner hos Novartis, Amgen och Pharmacia med växande roller inom både försäljning, varumärkeshantering, både med länder- och regionalt ansvar. På Novartis var hon ansvarig för den globala lanseringen för dess flaggskeppsprodukt Glivec / Gleevec (imatinib) med en global försäljning uppgående till 6 miljarder dollar.

Innan hon började hos Oncopeptides arbetade hon som oberoende konsult där hon hjälpt flera företag att bygga sina kommersiella organisationer som har lett till framgångsrika lanseringar, finansieringar och genomförda förvärv och licensavtal.

Paula är utbildad sjuksköterska.

Född: 1958
Innehav i Oncopeptides: 124,445 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i The Max Foundation och styrelseledamot i Isofol Medical AB. Rådgivare till Monocl AB och tidiga biotechföretag i Bay Area i Kalifornien. Driver PTB Consulting LLC.

Rein Piir
Rein Piir
BSc, Head of Investor Relations

Rein Piir utsågs till Head of Investor Relations 2016.

Tidigare har Rein bland annat varit strategichef på Alecta AB och analyschef på Carnegie Investment Bank AB samt finansdirektör och chef för investerarrelationer på Medivir AB. Han har även arbetat i många år på revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers. Rein är ledamot i det svenska life science-företaget Integrative Research Laboratories Sweden.

Rein Piir har en kandidatexamen i företagsekonomi och företagsledning från Uppsala universitet.

Född: 1958
Innehav i Oncopeptides: 2 500 aktier (Indirekt ägda genom Piir & Partner AB) och 89 917 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Ordförande och vd för Piir & Partner AB. Styrelseledamot i Integrative Research Laboratories Sweden AB och L. E. Svensson Snickeri AB samt behjälplig med arbetet kring investerarrelationer på life science-företaget Camurus AB.

Thomas Bradley
Thomas Bradley
MD, PhD, Head of Pharmacovigilance

Thomas Bradley utsågs till Head of Pharmacovigilance 2018.

Utöver att vara Head of Pharmacovigilance hos Oncopeptides AB så är Thomas en oberoende konsult inom farmakovigilans och läkemedelssäkerhet.

Thomas har tidigare haft befattningar inom farmakovigilans och läkemedelssäkerhet hos Läkemedelsverket och hos ett antal biovetenskapliga företag, inklusive Pharmacia & Upjohn, Parke-Davis, Pfizer, Inc., MedImmune Vaccines, Inc. och Telik, Inc.

Thomas är legitimerad läkare och medicine doktor vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Född: 1954
Innehav i Oncopeptides:  70 387 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag:  Styrelseledamot i Stiftelsen WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring, styrelseledamot i NEPI (Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi), Styrelseledamot i Bradley Konsult AB. Överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

* Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.
** Optionerna berättigar till teckning av en aktie per option enligt till ett i förväg fastställt pris och i linje med villkor för optionsprogrammet.
För mer information och villkor läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB per den 9 maj 2019.