Organisation

Oncopeptides samlar kunskap och erfarenhet i världsklass från sina medarbetare. Företagets ledning verkar från bolagets huvudkontor i Stockholm. En USA-baserad kommersialiseringschef (CCO) och en USA-baserad Chief Scientific Officer (CSO) ingår även i Oncopeptides ledningsgrupp.

Företaget har under sin verksamhetstid haft fördelen av stabilitet i såväl ledningsgruppen och styrelsen som i det större nätverket av samarbetspartners. Oncopeptides har även löpande kontakter med de forskare som ursprungligen utvecklade melflufen (Ygalo®), och med företagets grundare.

Utöver bolagets medarbetare har Oncopeptides etablerat samarbeten med ledande forskare och institutioner i Europa och USA, bland annat Harvard Medical School – Dana-Farber Cancer Institute.

Den kliniska utvecklingsprocessen innebär att Oncopeptides medarbetare främst arbetar med utformning, planering och projektledning av kliniska studier samt påföljande regulatoriska insatser. Varje nytt projekt kräver medarbetare med specialistkunskaper i området, och studierna genomförs i allmänhet av kontrakterade underleverantörer, sk CRO’s.