Årsstämma 2019

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14.00. Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du...

Extra bolagsstämma 2018

Extra bolagsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 5 december 2018 kl. 15.00.

Årsstämma 2018

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, torsdagen den 17 maj 2018 kl. 15.00.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 ägde rum i Bankettsalen vid IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, torsdagen den 18 maj 2017 kl. 16.00.

Extra bolagsstämma 2017

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org.nr 556596-6438, kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas i bolagets lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, måndagen den 6 februari 2017 kl. 09.0...
Tillbaka