Valberedning 2019

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB som antogs på årsstämman den 17 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av representanter utsedda av de tre röst...

Valberedning 2018

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB som antogs på årsstämman den 18 maj 2017 ska valberedningen inför årsstämman 2018 utgöras av representanter utsedda av de tre röst...
Tillbaka