Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning Q4. Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Periodens resultat uppgick till -111,4 (-66,7) MSEK.

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 januari, 2019 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av den riktade nyemission av 4 750 000 aktier...

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DIST...
Tillbaka