Delårsrapport Q2 2019

Sammanfattning. Finansiell översikt 1 april – 30 juni 2019Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEKPeriodens resultat uppgick till -171,9 (-144,6) MSEK

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 juli 2019 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av den riktade nyemission av   5 015 000 aktier s...

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DIST...

Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattning Q1. ”Det är en mycket viktig milstolpe för Oncopeptides att vi nu påbörjar god­kännandeprocessen för melflufen i USA”.

Oncopeptides årsredovisning för 2018

Stockholm - 26 april 2019 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com och kan hittas under Inv...

ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, t...

Uppdaterad finansiell kalender

Stockholm – 11 april 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att man uppdaterat sin finansiella kalender där delårsrapporten för Q2 2019 flyttats till den 28:e augusti. Datumen för ko...

Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning Q4. Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Periodens resultat uppgick till -111,4 (-66,7) MSEK.

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 januari, 2019 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av den riktade nyemission av 4 750 000 aktier...

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DIST...
Tillbaka