Delårsrapport Q1 2019

Sammanfattning Q1. ”Det är en mycket viktig milstolpe för Oncopeptides att vi nu påbörjar god­kännandeprocessen för melflufen i USA”.

Oncopeptides årsredovisning för 2018

Stockholm - 26 april 2019 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com och kan hittas under Inv...

ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, t...

Uppdaterad finansiell kalender

Stockholm – 11 april 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att man uppdaterat sin finansiella kalender där delårsrapporten för Q2 2019 flyttats till den 28:e augusti. Datumen för ko...

Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning Q4. Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Periodens resultat uppgick till -111,4 (-66,7) MSEK.

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 januari, 2019 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av den riktade nyemission av 4 750 000 aktier...

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DIST...
Tillbaka