Oncopeptides kapitalmarknadsdag den 14 december i New York

Stockholm – 13 december 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag i New York imorgon, 14 dec, mellan 14:30 – 17:00 CET (8:30 – 11:00am ET). För de som in...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 30 november, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen ...

Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 5...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 oktober, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen ...

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Oncopeptides

Stockholm — 15 oktober 2018 — Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB som antogs på årsstämman den 17 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av represent...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 augusti, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen ...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 juli, 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bo...

Delårsrapport april-juni 2018

”Omvärldens kunskap om Oncopeptides och förståelsen för vår kliniska strategi har ökat markant under våren”

Oncopeptides årsredovisning för 2017

Stockholm — 18 april 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.oncopeptides.se.

ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, torsdagen den 17 maj 2018...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 29 mars 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides ändrats med anledning av den riktade nyemission av 3 980 000 aktier som gen...

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DIST...

Oncopeptides AB Bokslutskommuniké 2017

Stockholm, Sverige — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) publicerar idag sin Bokslutskommuniké 2017. ”Ygalo® går från klarhet till klarhet i att hjälpa myelompatienter i sen fas”.
Tillbaka