Verkningsmekanism

Melflufen MoA Story

Melflufen är en lipofil peptidlänkad alkylerare som snabbt resulterar i en kraftig ansamling av cytotoxiska metaboliter i myelomceller genom peptidasaktivitet. Melflufen tillhör den nya klassen Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs), en familj lipofila peptider som verkar genom att de blir kluvna av peptidaser och som har potential att kunna behandla flera olika cancertyper.

  • Melflufen har en selektiv effekt på myelomceller genom aminopeptidas-driven ackumulering; in vitro-experiment visar en 50-faldig anrikning av alkylerande metaboliter i myelomceller.
  • Anrikningen resulterar i selektiv cytotoxicitet (ökad potens i målceller och mindre toxisk påverkan på andra celler) och att resistensmekanismer för andra myelombehandlingar (inklusive alkylerare) övervinns. Melflufen har även starka antiangiogena egenskaper.

En jämförelse av kliniska data för melflufen och nuvarande förstahandsval för patienter med multipelt myelom, indikerar att patienter som får melflufen lever längre, har en längre sjukdomsfri period, fler patienter får signifikant minskad mängd myelomceller och patienterna tolererar behandlingen bättre, dvs patienten upplever färre läkemedelsrelaterade biverkningar.